کارگاه ها های آموزشی

     کارگاه ها های آموزشی در باره GIS و سنجش از دور


مقایسه کالا (0)


فایل ضبط شده تهیه پکیج جی آی اس طرح هادی یک روستا

فایل ضبط شده تهیه پکیج جی آی اس طرح هادی یک روستا

این کارگاه در دو جلسه و شامل 8 ساعت فیلم آموزشی می باشد. سرفصلهای جلسه اول: 1. طرح هادی روستایی • قرارداد طرح هادی • شرح خدمات طرح هادی • مدا..

30,000 تومان

کارگاه آموزش و کار با GPS دو فرکانسه KQGEO

کارگاه آموزش و کار با GPS دو فرکانسه KQGEO

کارگاه آموزش و کار با GPS دو فرکانسه KQGEO..

15,000 تومان

کارگاه مدلسازی زمانی-مکانی تغییرات پوشش/کاربری زمین با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

کارگاه مدلسازی زمانی-مکانی تغییرات پوشش/کاربری زمین با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

کارگاه مدلسازی زمانی-مکانی تغییرات پوشش/کاربری زمین با استفاده از مدل زنجیره مارکوف دلیل اهمیت بررسی تغییرات پوشش/ کاربری زمین ..

30,000 تومان

کارگاه مکان یابی توسعه شهری با تأکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده از مدل تلفیقی AHP-FUZZY

کارگاه مکان یابی توسعه شهری با تأکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده از مدل تلفیقی AHP-FUZZY

کارگاه مکان یابی توسعه شهری با تأکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده از مدل تلفیقی AHP-FUZZY..

30,000 تومان

کارگاه پهنه بندی حرکات دامنه ای با منطق فازی

کارگاه پهنه بندی حرکات دامنه ای با منطق فازی

کارگاه پهنه بندی حرکات دامنه ای با منطق فازی..

30,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)